TILL SALU UNGAR:

Läs ALLTID köpesinformationen innan tingning.
Ingen kanin är tingad förens tingningsavgift (halva köpesumman) är betald.
Vid ånger återfås ej summan tillbaka. Jag har swish.

Förstfödda kullarna längst upp.
Vid köp av två eller flera ges rabatt.