Länkar

SVENSKA UPPFÖDARE: 

MK kaniner - Michelle Krantzé, Linköping
Johanna´s Kaniner - Johanna Henttu, Jönköping
Amabilis kaniner - Amanda Ersson, Uppsala
Alrunas kaniner - 
AK´s Kaniner -

DANSKA UPPFÖDARE: