Planerade kullar

En kanin har ungefär dräktighetsperiod i 30-35 dagar beronde på hur många bebisar hon väntar.
Var noga med detta är inte spikat utan eventuella.
Månaden är ungefär när dom beräknas födas.
RESERVERING för ändring av planerade kullar kan förekomma.
SENAST ÄNDRAT: 17/6 - 2018


PLANERADE KULLAR 2018:


Dextra & James 2 kullar

Nahid & ?

Nahid & James?

_______________________________________________________________


KULLAR 2019:

Ny sparad hona + Ny sparad hane

Nahid & ?

Dextra & ?